Aktualności

01/01/2015

Ambasador Fair Play

Krzysztof Ostromecki otrzymał medal Ambasadora Fair Play w biznesie a firma Intur otrzymała certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play

Tytuł Ambasadora Fair Play przyznawany jest osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw będących wieloletnimi laureatami programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", które przez co najmniej dziesięć kolejnych lat uzyskały tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play potwierdza rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach, otrzymują go przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, a tym samym:

  • stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu,
  • są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego,
  • aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych,
  • terminowo wywiązują się z zobowiązań wobec skarbu państwa,
  • uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji,
  • postępują rzetelnie wobec klientów,
  • potrafią usatysfakcjonować jakością oferowanych produktów i usług najbardziej wymagających odbiorców,
  • ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich należności,
  • ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego.

RELACJA FILMOWA

wróć do listy aktualności